VC Gopalratnam

VC Gopalratnam

SVP, IT & CIO-International President - Strategy, Planning & Operations, Cisco India